Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 5 trang 144 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 144 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.

Hướng dẫn giải

Tính số mol nC2H4, nC2H5OH

  • nC2H5OH (LT) = nC2H4
  • nC2H5OH (TT) = nC2H5OH

Hiệu suất của phản ứng là: H = (nC2H5OH (TT)/nC2H5OH (LT)).100%

Đáp án bài 5 trang 144 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 144 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    06:30 AM
25/08/2018    06:30 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu