Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 125 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 125 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :

Câu hỏi bài 2 trang 125 sgk hóa lớp 9

Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao ?

Hướng dẫn giải

Nắm được đặc điểm cấu tạo của phân tử benzen: vòng 6 cạnh, 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

Đáp án bài 2 trang 125 sgk hóa lớp 9

Công thức cấu tạo đúng của benzen là b), d), e).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 125 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
22/08/2018    12:33 PM
22/08/2018    12:33 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu