Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 125 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 125 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Một số học sinh viết công thức cấu tạo của benzen như sau :

Câu hỏi bài 2 trang 125 sgk hóa lớp 9

Hãy cho biết công thức nào viết đúng, viết sai. Tại sao ?

Hướng dẫn giải

Nắm được đặc điểm cấu tạo của phân tử benzen: vòng 6 cạnh, 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

Đáp án bài 2 trang 125 sgk hóa lớp 9

Công thức cấu tạo đúng của benzen là b), d), e).

doctailieu.com
Tải về
22/08/2018    12:33 PM
22/08/2018    12:33 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu