Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 133 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 133 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Có hai bình đựng hai chất khí là CH4, C2H4. Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không ? Nêu cách tiến hành.

Đáp án bài 2 trang 133 sgk hóa lớp 9

Cho 2 khí vào bình có cùng thể tích, sau đó cho cùng một thể tích dung dịch brom có cùng nồng độ vào 2 bình và lắc đều lên. Quan sát hiện tượng.

  • Bình không làm thay đổi màu dung dịch brom là CH4.
  • Bình làm nhạt màu dung dịch brom là C2H4.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải hóa lớp 9: Đáp án bài 2 trang 133 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    12:10 PM
23/08/2018    12:10 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu