Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Cùng thực hiện 1 số thí nghiệm để rút ra kết luận cũng như hiểu hơn về tính chất hóa học của phi kim.

Thực hiện thí nghiệm

1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao.

Kết quả thí nghiệm 1:

Hiện tượng: Hỗn hợp CuO + C đun nóng và có sự chuyển đổi từ màu đen → màu đỏ.

Dung dịch nước vôi trong vẩn đỏ.

Giải thích:

2CuO+C→2Cu+CO₂.

CO₂+Ca(OH)₂→CaCO ₃+H₂O.

2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO ₃.

Hiện tượng: Lượng muối NaHCO ₃ giảm dần →NaHCO ₃ bị nhiệt phân.

Phần miệng ống nghiệm có hơi nước ngưng đọng → có nước tạo ra.

Dung dịch Ca(OH)₂ bị vẩn đục.

Giải thích:

2NaHCO ₃→Na₂CO ₃+H₂O+CO₂.

Ca(OH)₂+CO₂→CaCO ₃+H₂O.

3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua.

Các phương án nhận biết 3 chất: NaCl,Na₂CO ₃,CaCO ₃

+ HCl

Không có khí → NaCl

Có khí →Na₂CO ₃,CaCO ₃

+H₂O

Tan: Na₂CO ₃

Không tan: CaCO ₃

Thao tác thí nghiệm:

  • Đánh số các lọ hóa chất và ống nghiệm.
  • Lấy 1 thìa mỗi chất vào ống nghiệm có số tương ứng.
  • Nhỏ 2ml dd HCl vào mỗi ống nghiệm:

- Nếu không có khí thoát ra → NaCl.

- Có khí thoát ra →Na₂CO ₃,CaCO ₃

  • Lấy một thìa hóa chất trong 2 lọ còn lại cho vào ống nghiệm.
  • Cho 2ml nước cất, lắc nhẹ:

- Chất rắn tan → nhận ra Na₂CO ₃

- Chất rắn không tan → nhận ra CaCO ₃

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ