Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Cùng thực hiện 1 số thí nghiệm để rút ra kết luận cũng như hiểu hơn về tính chất hóa học của phi kim.

Thực hiện thí nghiệm

1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao.

Kết quả thí nghiệm 1:

Hiện tượng: Hỗn hợp CuO + C đun nóng và có sự chuyển đổi từ màu đen → màu đỏ.

Dung dịch nước vôi trong vẩn đỏ.

Giải thích:

2CuO+C→2Cu+CO₂.

CO₂+Ca(OH)₂→CaCO ₃+H₂O.

2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO ₃.

Hiện tượng: Lượng muối NaHCO ₃ giảm dần →NaHCO ₃ bị nhiệt phân.

Phần miệng ống nghiệm có hơi nước ngưng đọng → có nước tạo ra.

Dung dịch Ca(OH)₂ bị vẩn đục.

Giải thích:

2NaHCO ₃→Na₂CO ₃+H₂O+CO₂.

Ca(OH)₂+CO₂→CaCO ₃+H₂O.

3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua.

Các phương án nhận biết 3 chất: NaCl,Na₂CO ₃,CaCO ₃

+ HCl

Không có khí → NaCl

Có khí →Na₂CO ₃,CaCO ₃

+H₂O

Tan: Na₂CO ₃

Không tan: CaCO ₃

Thao tác thí nghiệm:

  • Đánh số các lọ hóa chất và ống nghiệm.
  • Lấy 1 thìa mỗi chất vào ống nghiệm có số tương ứng.
  • Nhỏ 2ml dd HCl vào mỗi ống nghiệm:

- Nếu không có khí thoát ra → NaCl.

- Có khí thoát ra →Na₂CO ₃,CaCO ₃

  • Lấy một thìa hóa chất trong 2 lọ còn lại cho vào ống nghiệm.
  • Cho 2ml nước cất, lắc nhẹ:

- Chất rắn tan → nhận ra Na₂CO ₃

- Chất rắn không tan → nhận ra CaCO ₃

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu