Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 108 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài 2 trang 108 sách giáo khoa Hóa học lớp 9 - Chọn câu đúng: Hoá học hữu cơ là ngành hoá học ...

Đề bài

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữli cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Đáp án bài 2 trang 108 sgk Hóa lớp 9

Đáp án c)

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm đáp án bài tiếp theo:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 108 sgk Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    16:23 PM
20/08/2018    16:23 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu