Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 4 trang 132 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 132 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy quan sát hình vẽ 4.24 và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn.

Câu hỏi bài 4 trang 132 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 4 trang 132 sgk hóa lớp 9

Trường hợp bóng dài sẽ cháy sáng hơn và ít muội hơn vì lượng không khí được hút vào nhiều hơn nên dầu sẽ được đốt cháy hoàn toàn.

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    08:55 AM
23/08/2018    08:55 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu