Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 133 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 133 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.

Hướng dẫn giải

a) 

  • nCO2 => nC => mC 
  • nH2O => nH => mH

So sánh mA với (mC+mH)

  • Nếu mA = mC+mH thì A chứa C, H
  • Nếu mA > mC+mH thì A chứa C, H, O. Và mO=mA-mC-mH

b) Tính tỉ lệ các nguyên tố trong hợp chất đó => CTĐGN => CTPT (dựa vào dữ kiện liên quan đến khối  lượng mol)

Đáp án bài 4 trang 133 sgk hóa lớp 9

a) mA = 3g

  • nCO2 = 8,8 : 44 = 0,2 mol => nC = 0,2 mol => mC = 0,2 x 12 = 2,4 (g)
  • nH2O = 5,4 : 18 = 0,3 mol => nH = 0,6 mol => mH = 0,6 x 1 = 0,6 gam

Ta thấy mA = mC + mH => A chỉ chứa hai nguyên tố là C và H.

b) Công thức của A là CxHy ta có:

x:y = nC:nH = 0,2:0,6 = 1 : 3

Công thức phân tử của A có dạng (CH3)n

Vì MA 15n<40

  • Nếu n=1, không đảm bảo hóa trị C
  • Nếu n = 2, công thức phân tử của A là C2H6

c) A không làm mất màu brom.

d) Phản ứng của A với clo khi có ánh sáng là:

C2H6 + Cl2 —> C2H5Cl + HCl

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 133 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 133 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
23/08/2018    16:19 PM
23/08/2018    16:19 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu