Bài 6 trang 76 sgk hóa 9

Xem tham khảo cách làm và đáp án bài tập 6 trang 76 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu đuợc hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hoá học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 6 trang 76 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 76 sgk Hóa lớp 9

Đáp án bài 6 trang 76 sgk hóa lớp 9
» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 81 SGK Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X