Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 4 trang 165 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 165 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Poli (vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da,... PVC có cấu tạo mạch như sau:

Câu hỏi bài 4 trang 165 sgk hóa lớp 9

a) Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC.

b) Mạch phân tử PVC có cấu tạo như thế nào ?

c) Làm thế nào để phân biệt được da giả  làm bằng PVC và da thật ?

Đáp án bài 4 trang 165 sgk hóa lớp 9

a)
Đáp án bài 4 trang 165 sgk hóa lớp 9

b) Mạch phân tử PVC là mạch không nhánh (mạch thẳng)

c) Đốt cháy mỗi mẫu da, nếu có mùi khét là da thật, không có mùi khét là da giả.

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    02:44 AM
28/08/2018    02:44 AM
Back to top