Bài 7 trang 51 SGK Hóa 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 51 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9

Đề bài

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

Hướng dẫn giải

Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

Gọi số mol của  Cu phản ứng là x (mol)

Viết PTHH: Cu    +   2AgNO3  —>  Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

                 x    —>     2x      —>      x     —>   2x

Khối lượng kim loại tăng = mAg sinh ra - mCu phản ứng

=> 2x.108 - 64x = 1,52

=> x = ?

=> Tính toán được các yêu cầu bài toán

Đáp án bài 7 trang 51 sgk Hóa lớp 9

PTHH:          Cu    +   2AgNO3  —>  Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

Theo PTHH: 1 mol Cu tác dụng với 2 mol AgNOthì khối lượng tăng 152g

x mol Cu tác dụng với 2x mol AgNO3  thì khối lượng tăng 1,52g

=> 1. 1,52 = 152X

=> x = 0,1 (mol)

=> nAgNO3= 0,2 (mol)

Nồng độ dung dịch AgNO3: CMAgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1 (M)

*****

» Tham khảo thêm đáp án giải hóa 9 bài 6 trang 51 sgk hoặc hướng dẫn giải bài tập Hóa học lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X