Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 41 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 41 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

Câu hỏi bài 2 trang 41 sgk hóa lớp 9

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Hướng dẫn giải

Phản ứng giữa các dung dịch trên đều thuộc loại phản ứng trao đổi, muốn xảy ra được sản phẩm phải có chất không tan, chất khí hoặc H2O.

Đáp án bài 2 trang 41 sgk hóa lớp 9

a)

Đáp án bài 2 trang 41 sgk hóa lớp 9

b) Các phương trình hóa học:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba2SO4↓ + 2H2O

Xem thêm

» Bài 1 trang 41 sgk hóa 9

» Bài 3 trang 41 sgk hóa 9

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 41 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    00:35 AM
11/08/2018    00:35 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu