Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 36 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 36 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối có trong mỗi cặp chất sau được không? (nếu được thì ghi dấu (x), Nếu không thì ghi dấu (o) vào các ô vuông).

a) Dung dịch K₂SO₄ và dung dịch Fe₂(SO₄)₃.

b) Dung dịch Na₂SO₄ và dung dịch CuSO₄.

c) Dung dịch NaCl và dung dịch BaCl₂.

Viết các phương trình hóa học, nếu có.

Hướng dẫn giải

Dung dịch NaOH cho vào 2 chất đó mà có hiện tượng quan sát được khác nhau thì sẽ phân biệt được 

Đáp án bài 4 trang 36 sgk hóa lớp 9

Có thể nhận biết được trường hợp a và b

Các phương trình hóa học:

Fe₂(SO₄)₃ + 6NaOH→3Na₂SO₄ + 2Fe(OH)₃↓

CuCl₂ + 2NaOH→2NaCl + Cu(OH)₂↓

(Những dung dịch K₂SO₄, Na₂SO₄, NaCl, BaCl₂ đều không phản ứng với dung dịch NaOH).

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 36 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 36 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    12:21 PM
10/08/2018    12:21 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu