Bài 2 trang 116 sgk Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài 2 trang 116 sách giáo khoa Hóa học lớp 9: Phương trình hoá học nào viết đúng, viết sai ?
Mục lục nội dung

Đề bài

Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? Phương trình nào viết sai?

a) CH4 + Cl2 --ánh sáng--> CH2Cl2 + H2;

b) CH4 + Cl2 --ánh sáng--> CH2 + 2HCl;

c)

2CH4 + Cl2 --ánh sáng--> 2CH3Cl + H2;

d) CH4 + Cl2 --ánh sáng--> CH3Cl + HCl.

Đáp án bài 2 trang 116 sgk Hóa học lớp 9

Phương trình hóa học viết đúng là trường hợp d.

Các trường hợp còn lại đều sai.

» Xem thêm:

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X