Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 143 SGK Hóa học 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 143 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 9

Đề bài

Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây : ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe ?

Viết các phương trình phản ứng hóa học (nếu có).

Hướng dẫn giải

Axit axetic là một axit, mang đầy đủ tính chất hóa học của một axit thông thường.

Đáp án bài 5 trang 143 sgk hóa lớp 9

Axit axetic có thể tác dụng được với những chất : ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

  • 2CH3COOH  +  ZnO  -> (CH3COO)2Zn  + 2H2O
  • CH3COOH  +  KOH  ->  CH3COOK  +  H2O
  • 2CH3COOH  +  Na2CO3  ->  2CH3COONa  + CO2  + H2O
  • 2CH3COOH  + Fe  ->  (CH3COO)2Fe  +  H2

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 143 SGK Hóa học lớp 9

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    14:42 PM
24/08/2018    14:42 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu