Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 4 trang 58 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 58 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm ? Giải thích và viết phương trình hoá học.

a) AgNO3;        b) HCl;        

c) Mg;              d)Al;            e) Zn.

Hướng dẫn giải

Dùng chất nào sau khi phản ứng dung dịch thu được chỉ chứa AlCl3

Đáp án bài 4 trang 58 sgk hóa lớp 9

Để làm sạch muối nhôm, ta phải loại bỏ đồng ra khỏi dung dịch và không đưa tạp chất khác vào.

Chất đó là nhôm, vì Al hoạt dộng hóa học mạnh hơn Cu, đẩy đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành đồng kim loại Cu.

2Al + 3CuCl2  →   2AlCl3 + 3Cu↓

» Xem thêm: Bài 5 trang 58 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 58 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    06:17 AM
13/08/2018    06:17 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu