Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 2 trang 39 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 39 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: pân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân supephotphat (phân lân) Ca(H2PO4)2. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học.

Hướng dẫn giải

Dùng dung dịch Ca(OH)2 làm thuốc thử để nhận biết.

Đáp án bài 2 trang 39 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 2 trang 39 sgk hóa lớp 9

Xem thêm

» Bài 1 tr 39 sgk Hóa 9

» Bài 3 tr 39 sgk Hóa 9

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 39 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    18:51 PM
10/08/2018    18:51 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu