Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 8 trang 143 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 143 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dich NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 8 trang 143 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 8 trang 143 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 8 trang 143 sgk hóa lớp 9
» Tham khảo: Bài 7 trang 143 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 8 trang 143 SGK hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    20:02 PM
24/08/2018    20:02 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu