Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 8 trang 143 SGK hóa lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 143 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dich NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 8 trang 143 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 8 trang 143 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 8 trang 143 sgk hóa lớp 9
» Tham khảo: Bài 7 trang 143 sgk Hóa 9

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    20:02 PM
24/08/2018    20:02 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu