Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 63 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 5 trang 63 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây :

Câu hỏi bài 5 trang 63 sgk hóa lớp 9

Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện thép, chất nào là chất oxi hoá, chất nào là chất khử ?

Đáp án bài 5 trang 63 sgk Hóa 9

Đáp án bài 5 trang 63 sgk hóa lớp 9

Phản ứng xảy ra trong quá trình luyện gang là (b), phản ứng xảy ra trong luyện thép là (a), (c), (d).

Chất oxi hóa là O2, Fe203; chất khử là Mn, CO, Si, S.

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 63 SGK Hóa học 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 63 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    06:45 AM
14/08/2018    06:45 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu