Bài 5 trang 63 SGK Hóa học 9

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 5 trang 63 sách giáo khoa Hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây :

Câu hỏi bài 5 trang 63 sgk hóa lớp 9

Cho biết phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang, phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện thép, chất nào là chất oxi hoá, chất nào là chất khử ?

Đáp án bài 5 trang 63 sgk Hóa 9

Đáp án bài 5 trang 63 sgk hóa lớp 9

Phản ứng xảy ra trong quá trình luyện gang là (b), phản ứng xảy ra trong luyện thép là (a), (c), (d).

Chất oxi hóa là O2, Fe203; chất khử là Mn, CO, Si, S.

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 63 SGK Hóa học 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X