Giải Toán 9 Tập 1 Phần Đại Số

Hướng dẫn giải toán đại số lớp 9 học kỳ 1 bao gồm đầy đủ hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập trang 4 đến trang 38 SGK môn toán 9 tập 1

Chương 1: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thứcBài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngBài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phươngBài 5: Bảng căn bậc haiBài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 9: Căn bậc baÔn tập chương 1

Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm sốBài 2: Hàm số bậc nhấtBài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + bBài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauBài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + bÔn tập chương 2