Bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Xuất bản: 01/10/2019 - Cập nhật: 25/06/2020 - Tác giả: Giangdh

Bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 24 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 9 bài 3 để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.

Đề bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ \(3\) của các căn thức sau:

a) \(\sqrt{4(1 + 6x + 9x^{2})^{2}}\) tại \(x =  - \sqrt 2 \)

b) \(\sqrt{9a^{2}(b^{2} + 4 - 4b)}\) tại \(a =  - 2;\,\,b =  - \sqrt 3 \).

» Bài tập trướcBài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng các công thức sau: 

+) \((a+b)^2=a^2+2ab+b^2\).

+) \((a-b)^2=a^2-2ab+b^2\).

+) \( \sqrt{a.b}=\sqrt{a}.\sqrt{b}\),   với \(a ,\ b \ge 0\).

+) \(\sqrt{a^2}=\left|a\right|\).

+) Nếu \(a \ge 0\)  thì \(\left|a\right|=a\).

    Nếu \(a<0\)   thì \(\left| a\right|=-a\).

+) \(a^m. b^m=(ab)^m\),    với \(m ,\ n \in \mathbb{Z}\).

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta có: 

\(\sqrt{4(1 + 6x + 9x^{2})^{2}}=\sqrt {4}. \sqrt {{{(1 + 6x + 9{x^2})}^2}} \)

\(=\sqrt{4}.\sqrt{(1+2.3x+3^2.x^2)^2}\)

\(=\sqrt{2^2}.\sqrt{\left[1^2+2.3x+(3x)^2\right]^2}\)

\(=2.\sqrt {{{\left[ {{{\left( {1 + 3x} \right)}^2}} \right]}^2}} \)

\(=2.\left|(1+3x)^2\right|\)

\(=2(1+3x)^2\).

 (Vì  \( (1+3x)^2 \ge 0 \) với mọi \(x\)  nên \(\left|(1+3x)^2\right|=(1+3x)^2 \)

Thay \(x =  - \sqrt 2 \) vào biểu thức rút gọn trên, ta được: 

\( 2{\left[ {1 + 3.(-\sqrt 2) } \right]^2}=2(1-3\sqrt{2})^2\).

Bấm máy tính, ta được: \( 2{\left( {1 - 3\sqrt 2 } \right)^2} \approx 21,029\).

b) Ta có:

\(\sqrt{9a^{2}(b^{2} + 4 - 4b)} =\sqrt{3^2.a^2.(b^2-4b+4)}\)

\(=\sqrt{(3a)^2.(b^2-2.b.2+2^2)}\)

\(=\sqrt{(3a)^2}. \sqrt{(b-2)^2}\)

\(=\left|3a\right|. \left|b-2\right| \)

Thay \(a = -2\) và \( b =  - \sqrt 3 \) vào biểu thức rút gọn trên, ta được:

\(\left| 3.(-2)\right|. \left| -\sqrt{3}-2\right| =\left|-6\right|.\left|-(\sqrt{3}+2) \right|\)

\(=6.(\sqrt{3}+2)=6\sqrt{3}+12\).

Bấm máy tính, ta được: \(6\sqrt{3}+12 \approx 22,392\).

» Bài tập tiếp theoBài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1

Bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập khác

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM