Chương 5: Ôn tập

Hướng dẫn làm bài Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Ôn tập về số tự nhiênÔn tập về phân sốÔn tập về phân số (tiếp theo)Ôn tập về số thập phânÔn tập về số thập phân (tiếp theo)Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượngÔn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)Ôn tập về đo diện tíchÔn tập về đo thể tíchÔn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)Ôn tập về đo thời gian

Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

Phép cộngPhép trừLuyện tập trang 160Phép nhânLuyện tập trang 162Phép chiaLuyện tập trang 164Luyện tập trang 165Ôn tập về các phép tính số đo thời gian

Ôn tập về giải toán

Một số dạng bài toán đã họcLuyện tập trang 171 phần 1Luyện tập trang 171 phần 2Luyện tập trang 172Ôn tập về biểu đồLuyện tập chung trang 175Luyện tập chung trang 176 phần 1Luyện tập chung trang 176 phần 2Luyện tập chung trang 177Luyện tập chung trang 178Luyện tập chung trang 179