Đáp án bài 1 trang 162 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 162 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập phần ôn tập về phép nhân

Bài 1 Luyện tập : Chuyển thành phép nhân rồi tính:

a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg ;

b) 7,14m² + 7,14m² + 7,14m² x 3 ;

c) 9,26dm³ x 9 + 9,26dm³

Đáp án

a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg = 6,75kg x 3 = 20,25kg.

b) 7,14m² + 7,14m² + 7,14m² x 3 = 7,14m² x ( 1 + 1 +3) = 7,14m² x 5 = 35,7m² .

c) 9,26dm³ x 9 + 9,26dm³ = 9,26dm³ x (9 + 1) = 9,26dm³ x 10 = 92,6dm³.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X