Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài 1 trang 176 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung P2

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 176 tiết luyện tập chung phần 2 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 1. Tính:
bài 1 trang 176 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung P2

c) 3,57 × 4,1 + 2,43 × 4,1;

d) 3,42 : 0,57 × 8,4 − 6,8.

Đáp án

Giải bài 1 trang 176 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung P2

c) 3,57 × 4,1 + 2,43 × 4,1 = ( 3,57 + 2,43 ) × 4,1 = 6 × 4,1 = 24,6

d) 3,42 : 0,57 × 8,4 − 6,8 = = 6 × 8,4 − 6,8 = 50,4 − 6,8 = 43,6

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu