Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài 3 trang 170 sách giáo khoa toán 5

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 170 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết ôn tập một số dạng bài toán đã học

Bài 3. Một khối kim loại có thể tích 3,2cm³ và cân nặng 22,4g. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích là 4,5cm³ cân nặng bao nhiêu gam ?

Đáp án

Tóm tắt:

3,2cm³ : 22,4g

4,5cm³: ...g?

Cách 1:

1cm³ kim loại nặng là:

22,4 : 3,2 = 7(g)

4,5cm³ kim loại nặng là:

7 x 4,5 = 31,5(g)

Cách 2:

4,5cm³ kim loại nặng là:

22,4 x 4,5 : 3,2 = 31,5 (g)

Đáp số: 32,5 (g)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 170 sách giáo khoa toán 5 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    11:12 AM
11/08/2018    11:12 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu