Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài 4 tiết Luyện tập 1 trang 171 SGK Toán 5

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 171 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập phần 1

Bài 4. Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường tiểu học Thắng Lợi (số chỉ phần trăm học sinh khá bị mờ). Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh.

Đáp án

Số học sinh giỏi và trung bình bằng:

25% + 15% =40% (tổng số học sinh)

Số học sinh khá bằng:

100% - 40% = 60% (tổng số học sinh)

1% của tổng số học sinh là:

120 : 60 = 2 (học sinh)

Số học sinh giỏi là:

2 x 25 = 50 (học sinh)

Số học sinh trung bình là:

2 x 15 = 30 (học sinh)

Đáp số: 50 học sinh giỏi và 30 học sinh trung bình.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 tiết Luyện tập 1 trang 171 SGK Toán 5 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu