Giải bài 4 tiết Luyện tập 1 trang 171 SGK Toán 5

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 171 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập phần 1
Mục lục nội dung

Bài 4. Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường tiểu học Thắng Lợi (số chỉ phần trăm học sinh khá bị mờ). Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh.

Đáp án

Số học sinh giỏi và trung bình bằng:

25% + 15% =40% (tổng số học sinh)

Số học sinh khá bằng:

100% - 40% = 60% (tổng số học sinh)

1% của tổng số học sinh là:

120 : 60 = 2 (học sinh)

Số học sinh giỏi là:

2 x 25 = 50 (học sinh)

Số học sinh trung bình là:

2 x 15 = 30 (học sinh)

Đáp số: 50 học sinh giỏi và 30 học sinh trung bình.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X