Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài 3 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 174 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết ôn tập về biểu đồ

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh:

bài 3 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập

Học sinh không thích bóng đá có khoảng:

A. 5 học sinh.

B. 9 học sinh.

C. 25 học sinh.

D. 20 học sinh.

Đáp án

Hình quạt biểu thị số học sinh thích đá bóng lớn hơn một nửa hình tròn. Vậy số học sinh thích bóng đá lớn hơn:

40 : 2 = 20 (học sinh)

=> Khoanh vào C.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 174 sgk Toán 5 tiết ôn tập để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu