Đáp án bài 1 tiết luyện tập trang 172 SGK toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 172 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập
Mục lục nội dung

Bài 1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó. Biết giá tiền mỗi viên gạch là 20000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch ?

Đáp án

Chiều rộng là:

8 x 3/4 = 6 (m)

Diện tích nền nhà là:

8 x 6 = 48 (m²)

hay 4800dm².

Diện tích một viên gạch là:

4 x 4 = 16 (dm²)

Số viên gạch cần dùng là:

4800 : 16 = 300 (viên gạch)

Số tiền mua gạch là:

20000 x 300 = 6000000 (đồng)

Đáp số: 6000000 đồng.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X