Giải bài 1 trang 173 sgk Toán 5 tiết ôn tập

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 173 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết ôn tập về biểu đồ
Mục lục nội dung

Bài 1. Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây :

Giải bài 1 trang 173 sgk Toán 5 tiết ôn tập

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có mấy học sinh trồng cây ? Mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây ?

b) Bạn nào trồng được ít cây nhất ?

c) Bạn nào trồng được nhiều cây nhất ?

d) Những bạn nào trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng ?

e) Những bạn nào trồng được ít cây hơn bạn Liên ?

Đáp án

a) Có 5 học sinh trồng cây là: Lan , Hòa, Liên, Mai, Dũng

Lan trồng được 3 cây.

Hòa trồng được 2 cây.

Liên trồng được 5 cây.

Mai trồng được 8 cây.

Dũng trồng được 4 cây.

b) Hòa trồng được ít cây nhất .

c) Mai trồng được nhiều cây nhất.

d) Liên và Mai trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng.

e) Các bạn trồng được ít cây hơn bạn Liên là: Lan, Hòa, Dũng

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X