Bài 3 trang 162 SGK Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 162 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 3 Luyện tập : Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77 515 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,3 % thì đến hết năm 2001 số dân của nước ta là bao nhiêu người?

Đáp án bài 3 trang 162 SGK Toán 5

Cách 1:

Số dân tăng thêm là:

77515000 x 1,3 : 100 = 1007695 (người).

Số dân năm 2001 là:

77515000 + 1007695 = 78522695 (người)

Cách 2: số dân cuối năm 2001 so với số dân năm 2000 bằng:

100% + 1,3% = 101,3%

Số dân năm 2001 là:

77515000 x 101,3 : 100 = 78522695 (người)

Đáp số: 78522695 người.

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 162 SGK Toán 5

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X