Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 4 trang 176 phần 1 SGK Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 4 trang 176 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 2 tiết luyện tập chung phần 1

Bài 4:

Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1800000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20 % số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

Đáp án bài 4 trang 176 sgk Toán 5

So với tiền vốn thì 1800000 đồng bằng:

100% + 20% = 120%

Số tiền vốn để mua hoa quả là:

1800000 x 100 : 120 = 1500000 (đồng)

Đáp số: 1500000 đồng

  • Xem thêm

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 177 sgk Toán 5 ltc P2

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 176 sgk Toán 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 176 phần 1 SGK Toán 5 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu