Giải bài tập lớp 5: Bài 1 trang 178 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 178 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết học luyện tập chung

Mỗi bài tập có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1 Luyện tập : 0,8% = ?

Bài 1 trang 178 sách giáo khoa

Đáp án

0,8% = 0,8/100 = 8/1000

=> Khoanh vào C

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X