Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 2 trang 179 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 179 sách giáo khoa Toán lớp 5 phần luyện tập chung (phần 1) - Ôn tập về giải toán

Đề bài: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

bài 2 trang 179 sách giáo khoa Toán lớp 5

A. 48l

B. 70l

C. 96l

D. 140l

Đáp án bài 2 trang 179 sgk Toán lớp 5

40cm = 4dm; 60cm = 6dm;

Thể tích bể cá là:

6 x 4 x 4 = 96 (cm³)

Nửa bể cá gồm có:

96 : 2 = 48 (dm³) hay 48 l nước.

Chọn đáp án: A.

Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
14/08/2018    17:50 PM
14/08/2018    17:50 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu