Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 2 trang 179 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 179 sách giáo khoa Toán lớp 5 phần luyện tập chung (phần 1) - Ôn tập về giải toán

Đề bài: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

bài 2 trang 179 sách giáo khoa Toán lớp 5

A. 48l

B. 70l

C. 96l

D. 140l

Đáp án bài 2 trang 179 sgk Toán lớp 5

40cm = 4dm; 60cm = 6dm;

Thể tích bể cá là:

6 x 4 x 4 = 96 (cm³)

Nửa bể cá gồm có:

96 : 2 = 48 (dm³) hay 48 l nước.

Chọn đáp án: A.

Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 179 SGK Toán 5 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    17:50 PM
14/08/2018    17:50 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu