Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 1 trang 171 sgk Toán lớp 5

Hướng dẫn giải và đáp án bài 1 trang 171 sách giáo khoa môn Toán lớp 5 tiết Luyện tập (phần 2)

Đề bài

a) Tìm vận tốc của một ô tô biết ô tô đó đi được 120km trong 2 giờ 30 phút.

b) Bình đi xe đạp với vận tốc 15km/giờ từ nhà đến bến xe mất nửa giờ. Hỏi nhà Bình cách bến xe bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Một người đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi được quãng đường 6km. Hỏi người đó đã đi trong thời gian bao lâu ?

Đáp án bài 1 trang 171 Sgk Toán lớp 5

a) 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.

Vận tốc của ô tô là:

120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nhà Bình đến bến xe

15 x 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian người đó đi là:

6 : 5 = 1,2 (giờ) hay 1 giờ 12 phút.

Đáp số: 

a) 48 km/giờ;

b) 7,5 km/giờ;

c) 1 giờ 12 phút.

Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 171 sgk Toán lớp 5 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu