Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Đáp án bài 2 luyện tập chung trang 176 phần 1 SGK Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 176 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 2 tiết luyện tập chung phần 1

Bài 2: Tìm x:

a) 0,12 × x = 6 ;

b) x : 2,5 = 4 ;

c) 5,6 : x = 4 ;

d) x × 0,1 = 2/5 ;

Đáp án

a) 0,12 × x = 6 

x = 6: 0,12 

x = 50

b) x : 2,5 = 4 

x = 4 × 2,5

x = 10

c) 5,6 : x = 4 

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d) x × 0,1 = 2/5 

x = 2/5 : 0,1

x = 4

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 luyện tập chung trang 176 phần 1 SGK Toán 5 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu