Đáp án bài 2 luyện tập chung trang 176 phần 1 SGK Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 176 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 2 tiết luyện tập chung phần 1
Mục lục nội dung

Bài 2: Tìm x:

a) 0,12 × x = 6 ;

b) x : 2,5 = 4 ;

c) 5,6 : x = 4 ;

d) x × 0,1 = 2/5 ;

Đáp án

a) 0,12 × x = 6

x = 6: 0,12

x = 50

b) x : 2,5 = 4

x = 4 × 2,5

x = 10

c) 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d) x × 0,1 = 2/5

x = 2/5 : 0,1

x = 4

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X