Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài tập lớp 5: Bài 2 trang 169 sách giáo khoa

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 169 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập phần ôn tập

Bài 2 Luyện tập : Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m³. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.

Đáp án

Muốn tính chiều cao hình hộp chữ nhật ta lấy thể tích chia cho diện tích đáy.

Diện tích đáy bể là:

1,5 x 0,8 = 1,2 (m²)

Chiều cao của bể là:

1,8 : 1,2 = 1,5 (m).

Đáp số: 1,5m

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập lớp 5: Bài 2 trang 169 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    21:31 PM
10/08/2018    21:31 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu