Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 1 trang 171 SGK Toán lớp 5

Tham khảo cách giải và đáp án bài tập 1 trang 171 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết Luyện tập 1

Đề bài:

Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm². Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2/3.

» Xem thêm hướng dẫn đáp án: Bài 2 trang 171 SGK Toán 5

Đáp án bài 1 trang 171 SGK Toán lớp 5

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài 1 tiết Luyện tập 1 trang 171 SGK Toán 5
 

Vậy diện tích hình tứ giác ABED là:

27,2 + 13,6 = 40,8 (cm²)

Diện tích hình tam giác BEC là:

13,6 x 2 = 27,2 (cm²)

Diện tích hình tứ giác ABCD là:

40,8 + 27,2 = 68 (cm²)

Đáp số: 68cm²

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là lời giải bài 1 trang 171 sách giáo khoa Toán 5, mời các bạn tham khảo thêm đáp án các bài tập khác trong phần Ôn tập về giải toán hoặc hướng dẫn các phương pháp giải Toán lớp 5 cơ bản tại doctailieu.com.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu