Đáp án bài 5 trang 177 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 5 trang 177 sách giáo khoa Toán lớp 5
Mục lục nội dung

Bài 5. Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Đáp án

Vận tốc tàu thủy khi nước lặng cộng với vận tốc dòng nước thì bằng vận tốc khi xuôi dòng (tức là bằng 28,4 km/giờ).

Vận tốc khi nước lặng trừ đi vận tốc dòng nước thì bằng vận tốc khi ngược dòng (tức bằng 18,6 km/giờ ).

Theo bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu, ta có:

- Vận tốc tàu thủy khi nước lặng là:

(28,4 + 18,6) : 2 = 23,5 (km/giờ)

- Vận tốc dòng nước là:

(28,4 – 18,6) : 2 = 4,9 (km/giờ)

Nói thêm: cũng có thể tính vận tốc dòng nước như sau:

28,4 – 23,5 = 4,9 (km/ giờ)

Hoặc : 23,5 – 18,6 = 4,9 (km/giờ)

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X