Giải bài tập lớp 5: Bài 2 trang 175 sgk tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải và đáp án bài 2 trang 175 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 2 Luyện tập : Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 ;

b) x - 7,2 = 3,9 + 2, 5

Đáp án

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

x + 3,5 = 7

x = 7 - 3,5

x = 3,5

b) x - 7,2 = 3,9 + 2, 5

x - 7,2= 6,4

x = 6,4 + 7,2

x = 13,6.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X