Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 3 trang 167 SGK Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 trang 167 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Bài 3: Trên hình bên, hãy tính diện tích:

a) Hình vuông ABCD.

b) Phần đã tô màu của hình tròn.

Bài 3 trang 167 SGK Toán 5

Đáp án Bài 3 trang 167 SGK Toán 5

a, Diện tích tam giác OAB là:

4 x 4 : 2 = 8 (cm²)

Diện tích hình vuông ABCD là:

8 x 4 = 32 (cm²)

b, Diện tích hình tròn là:

4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm²)

Diện tích phần tô màu là:

50,24 - 32 = 18,24 (cm²)

Đáp số: 

a, 32cm²

b, 18,24cm²

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 167 SGK Toán 5

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 167 SGK Toán 5 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    03:26 AM
10/08/2018    03:26 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu