Giải bài 1 trang 165 sgk Toán 5 tiết ôn tập

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 165 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết ôn tập về các phép tính số đo thời gian
Mục lục nội dung

Bài 1. Tính :

a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút

14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút

b) 5,4 giờ + 11,2 giờ

20,4 giờ - 12,8 giờ

Đáp án

Các em có thể đặt tính rồi tính

a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút = 15 giờ 42 phút

14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút = 13 giờ 86 phút - 5 giờ 42 phút = 8 giờ 44 phút

b) 5,4 giờ + 11,2 giờ = 16,6 giờ

20,4 giờ – 12, 8 giờ = 7,6 giờ

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X