Đáp án bài 2 trang 155 SGK Toán 5 ôn tập về thể tích

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 155 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học ôn tập về thể tích chương 4
Mục lục nội dung

Bài 2: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3= …dm3

7,268m3 = …dm3

0,5m= …dm3

3m3 2dm3 = …dm3

1dm3 = …cm3

4,351dm3 = ….cm3

0,2dm3 = …cm3

1dm3 9cm3 = …cm3

Đáp án

1m3= 1000dm3

7,268m3 = 7268dm3

0,5m= 500dm3

3m3 2dm3 = 3002dm3

1dm3 = 1000cm3

4,351dm3 = 4351cm3

0,2dm3 = 200cm3

1dm3 9cm3 = 1009cm3

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X