Giải bài tập lớp 5: Bài 5 trang 175 sgk tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải và đáp án bài 5 trang 175 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 5 Luyện tập : Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho : 4/x = 1/5

Đáp án

đáp án bài 5 trang 175 sách giáo khoa

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X