Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 4 trang 175 sgk Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải và đáp án bài 4 trang 175 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 4 Luyện tập :

Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Đáp án bài 4 trang 175 sgk Toán 5

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ - 6 giờ = 2 giờ.

Trong 2 h ô tô chở hàng đã đi được là:

45 x 2 = 90 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90 : (60 - 45) = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 + 6 = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 175 sgk Toán 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 175 sgk Toán 5 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu