Bài 4 trang 175 sgk Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải và đáp án bài 4 trang 175 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 4 Luyện tập :

Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Đáp án bài 4 trang 175 sgk Toán 5

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ - 6 giờ = 2 giờ.

Trong 2 h ô tô chở hàng đã đi được là:

45 x 2 = 90 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90 : (60 - 45) = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 + 6 = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 175 sgk Toán 5

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X