Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 1 trang 168 sgk Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 - Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 168 sách giáo khoa môn Toán lớp 5 tập 2 Hình học - Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình.

Đề bài

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m². Hãy tính diện tích cần quét vôi.

Đáp án bài 1 trang 168 sgk Toán lớp 5

Diện tích xung quanh phòng học là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m²)

Diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m²)

Diện tích cần quét vôi là:

84 + 27 -8,5 = 102,5 (m²)

Đáp số: 102,5m²

» Xem thêm bài tiếp theo: Bài 2 trang 168 SGK Toán lớp 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 168 sgk Toán lớp 5 để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    13:46 PM
10/08/2018    13:46 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu