Đáp án bài 1 trang 177 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 1 trang 177 sách giáo khoa Toán lớp 5
Mục lục nội dung

Bài 1. Tính:

a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.

Đáp án

a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05  = 6,78 - 13,735 : 2,05

= 6,78 - 6,7

= 0,08.

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5 = 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút

= 9 giờ 39 phút.

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X