Bài 1 trang 170 sách giáo khoa Toán 5

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 1 trang 170 SGK Toán lớp 5 tập 2 - Ôn tập một số dạng bài toán đã học
Mục lục nội dung

Bài 1: Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ thứ hai đi được 18km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Đáp án bài 1 tr. 170 sgk Toán lớp 5

Cách 1:

Giờ thứ 3 người đó đi được:

(12 + 18) : 2 = 15 (km)

Trung bình mỗi giờ người đi xe đạp đi được quãng đường là:

(12 + 18 +15) : 3 =15 (km)

Đáp số: 15km.

Cách 2:

Dựa vào sơ đồ sau về quãng đường đi được:

bài 1 trang 170 sách giáo khoa toán 5

Ta thấy quãng đường đi được trong giờ thứ 3 chính là trung bình cộng quãng đường đi được trong cả 3 giờ.

Do đó, trung bình mỗi giờ người đó đi được:

(12 + 18) : 2 = 15 (km)

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 170 SGK Toán lớp 5

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X