Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Giải bài tập lớp 5: Bài 3 trang 178 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 178 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết học luyện tập chung

Mỗi bài tập có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 3 Luyện tập : Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Bài 3 trang 178 sách giáo khoa

Đáp án

Khối A và C đều có: 4 x 2 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)

Khối B có ít hơn A và C 2 hình lập phương nhỏ

Khối D có nhiều hơn A và C 4 hình lập phương nhỏ

=> Khoanh vào D

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập lớp 5: Bài 3 trang 178 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    09:49 AM
14/08/2018    09:49 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu