Giải bài tập lớp 5: Bài 3 trang 178 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 178 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết học luyện tập chung

Mỗi bài tập có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 3 Luyện tập : Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Bài 3 trang 178 sách giáo khoa

Đáp án

Khối A và C đều có: 4 x 2 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)

Khối B có ít hơn A và C 2 hình lập phương nhỏ

Khối D có nhiều hơn A và C 4 hình lập phương nhỏ

=> Khoanh vào D

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X