Luyện tập trang 167

Bài 4 trang 167 sgk Toán 5

Bài 4 trang 167 sgk Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 4 trang 167 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập về chu vi, diện tích một số hình