Bài 2 trang 168 sgk Toán 5 tiết ôn tập

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 168 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
Mục lục nội dung

Bài 2: Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a) Tính thể tích cái hộp đó.

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu ?

Đáp án bài 2 tr 168 sgk Toán 5

a) Thể tích cái hộp là:

10 x 10 x 10 = 1000 (cm³) hay 1 dm³

b) Diện tích toàn phần cái hộp hay diện tích giấy màu cần dùng là:

(10 x 10) x 6 = 600 (cm²)

Đáp số:

a) 1000 (cm³) hay 1 dm³

b) 600cm²

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 168 sgk Toán 5

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X