Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 2

Bài 2 trang 168 sgk Toán 5 tiết ôn tập

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 168 SGK Toán lớp 5 tập 2 tiết ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Bài 2: Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a) Tính thể tích cái hộp đó.

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu ?

Đáp án bài 2 tr 168 sgk Toán 5

a) Thể tích cái hộp là:

10 x 10 x 10 = 1000 (cm³) hay 1 dm³

b) Diện tích toàn phần cái hộp hay diện tích giấy màu cần dùng là:

(10 x 10) x 6 = 600 (cm²)

Đáp số:

a) 1000 (cm³) hay 1 dm³

b) 600cm²

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 168 sgk Toán 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 168 sgk Toán 5 tiết ôn tập để xem ở dưới đây
Tải về
10/08/2018    15:54 PM
10/08/2018    15:54 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu