Đáp án bài 2 trang 165 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 165 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết học luyện tập về số thập phân và tỉ số phần trăm
Mục lục nội dung

Bài 2Tính:

a) 2,5% + 10,34% ;

b) 56,9% - 34,25% ;

c) 100% - 23% - 47,5% ;

Đáp án

a) 2,5% + 10,34% = 12,84% ;

b) 56,9% - 34,25% = 22,65% ;

c) 100% - 23% - 47,5% = 77% - 47,5% = 29,5% .

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X